028 6676 4525

0853 00 66 88

028 6676 4525

0942 540 255

028 6676 4525

028 6265 7441

028 6676 4525

028 6265 7441

 

 

 • Vé tàu Sài Gòn đi Hà Nội

  Vé tàu Sài Gòn đi Hà NộiĐiểm đến: Vé tàu Sài Gòn đi Hà Nội
  Nhà ga: Ga Sài Gòn
  Thời gian: 06h00
  Lịch trình đi: 36h
  Giá vé từ: 799,000 .VND

 • Vé tàu Sài Gòn đi Thanh Hóa

  Vé tàu Sài Gòn đi Thanh HóaĐiểm đến: Vé tàu Sài Gòn đi Thanh Hóa
  Nhà ga: Ga Sài Gòn
  Thời gian: 06h00
  Lịch trình đi: 32h
  Giá vé từ: 699,000 .VND

 • Vé tàu Sài Gòn đi Đà Nẵng

  Vé tàu Sài Gòn đi Đà NẵngĐiểm đến: Vé tàu Sài Gòn đi Đà Nẵng
  Nhà ga: Ga Sài Gòn
  Thời gian: 16h
  Lịch trình đi: 18h
  Giá vé từ: 499,000 .VND

 • Vé tàu Sài Gòn đi Quãng Ngãi

  Vé tàu Sài Gòn đi Quãng NgãiĐiểm đến: Vé tàu Sài Gòn đi Quãng Ngãi
  Nhà ga: Ga Sài Gòn
  Thời gian: 16h
  Lịch trình đi: 20h
  Giá vé từ: 399,000 .VND

 • Vé tàu Sài Gòn đi Quy Nhơn

  Vé tàu Sài Gòn đi Quy NhơnĐiểm đến: Vé tàu Sài Gòn đi Quy Nhơn
  Nhà ga: Ga Sài Gòn
  Thời gian: 18h
  Lịch trình đi: 12h
  Giá vé từ: 399,000 .VND